torsdag 31 juli 2014

Dags för vårdbidrag igen

Medan vi väntar på en dom från kammarrätten för Henrys första vårdbidrag är vi samtidigt igång med processen att förnya det vårdbidrag vi redan har. Det har nu gått två år sedan vi fick beviljat en fjärdedels vårdbirdag (efter att först blivit nekade vårdbidrag överhuvudtaget) och detta går ut nu i augusti. Jag skickade därför in en ny ansökan för några månader sedan, som i princip liknar den ansökan om prövningstillstånd vi använde till kammarrätten, och idag var det dags för telefonsamtalet med vår nya handläggare. Jag försökte förklara så gott jag kunde hur en hörselnedsättning är en kommunikationsfunktionsnedsättning mer än något annat. Jag förklarade att vi alltid alltid alltid måste tänka på hur vi kommunicerar med Henry, både genom tal och tecken. Förhoppningsvis fick jag damen på Försäkringskassan att förstå att den tiden vi lägger på Henrys hörselnedsättning är den samma som vi hade fått lägga om han hade två CI'n istället för bara ett.

Nu är det upp till Försäkringskassan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar