tisdag 8 juli 2014

Avslutad AVT

För någon vecka sedan hade Henry sin sista AVT-stund med specialpedagogen. Han har verkligen gillat att åka till hörselenheten och har nästan börjat studsa i vagnen när vi kommit i närheten av entrén. De senaste gångerna har kuratorn varit den som släppt in oss istället för Henrys älskade specialpedagog och besvikelsen i Henrys ansikte har varit total. Den stackars kuratorn är van, hon brukar få den reaktionen när det är hon som öppnar istället för rätt person.

Vid varje terminsavslut har vi fått en skriftlig utvärdering på Henrys språkstatus. Den avslutande utvärderingen säger bland annat följande:

Höra/lyssna:
 • Imiterar flera stavelser i följd upptill tre konsonantkombinationer och varierat med vokaler
 • Kan ofta minnas 3 av 4 föremål i följd
 • Kan spontant sjunga barnvisor och också välja vilka sånger han och andra ska sjunga
 • Kan identifiera föremål utifrån beskrivning med en till flera ledtrådar
 • Kan ha svårt att diskriminera ljud då flera ljud kan höras samtidigt, ex utemiljö på förskola
Tal:
 • Uttrycker sig spontant och ofta med flera konsonanter i ord
 • Kan ibland härma betoning på olika typer av meningar, ex fråga eller uppmaning
 • Har förbättrat och förbättrar hela tiden uttal för exempelvis flera konsonanter oavsett svenska eller engelska språket. Läspar som i engelska språket
 • Kan ibland variera sin röst (prosodi, styrka, snabbhet, variation). Oftast talar han med svag och säker röst (för Henry och jämnåriga barn med normal röststyrka)
 • Kan uttrycka sig i stavelser med längre ord
Språk:
 • Benämner och kommenterar ofta vad han ser och hör
 • Förstår och är mer intresserad av detaljer som beskriver föremål och beskriver händelser
 • Använder ofta 2-4 ord i följd
 • Uttrycker sig spontant med några adjektiv, ex hungrig, trött
 • Utvecklar ständigt sitt aktiva ordförråd
Kognition:
 • Kan peka ut flera mindre kroppsdelar (detaljer) på sig själv och andra
 • Kan pekräkna till 10
 • Kan några motsatsord
 • Intresserad av att lyssna på kända och nya sagor en längre stund. Kan svara på en del följdfrågor utifrån sagan, ställer också egna frågor utifrån sagan
 • Kan med instruktioner ha turtagning, be annan utföra aktiviteten vi gör
Kommunikation:
 • Tar verbala initiativ till lek och samspel hemma och på förskolan, dock ej konsekvent
 • Ställer ofta verbala frågor han vill få svar på
 • Säger ibland till när han inte förstår
 • Kan spontant berätta om något som har hänt eller ska hända med hjälp av vuxen
 • Kan verbalt beskriva sin omgivning med hjälp av vuxen
 Det känns bra att allt arbete vi lägger på Henrys talutveckling och språkutveckling bär frukt. Vid 2,5 är han på samma nivå som många hörande 2,5-åringar, trots att hans första år spenderats utan att kunna höra alla språkljud. Vi är konsekvent medvetna om hur vi kommunicerar med Henry, vi pratar mycket svenska och mycket engelska, vi tecknar och förstärker. Vi ger så mycket språklig input som vi kan och lite till. Dessutom är Henry nog ganska språkligt begåvad och det underlättar verkligen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar