lördag 23 mars 2013

Utvärdering AVT

Lite då och då sammanställer specialpedagogkarin en utvärdering av AVTn med både nuläge och nya mål. Det är ganska häftigt att ha en detaljerad bild av hur just denna nästan ettochetthalvårings språkförmåga ser ut. Hos de flesta hörande barn tar man språkutvecklingen för given, det bara liksom händer, men med Henry är vi definitivt mer medvetna. Mer medvetna om var han befinner sig, hur mycket han kan och förstår och givetvis blir glädjen extra stor när han säger något nytt, kanske en svårhörd bokstav eller ett tvåstavigt ord.

Här följer ett axplock från de tre A4-sidor vi fick med oss hem igår.

Lyssna/hörsel:
 • Kan konsekvent skilja på sång och tal
 • Visar aktivt att han vill höra/lyssna, ex peka på örat
 • Reagerar ibland på svaga ljud på kort avstånd
Tal:

 • Har börjat producera ett fåtal ord, ex bye-bye
 • Fyller regelbundet i med ord i ex "starta igång leksak", ett, två och Henry fyller i med TE (tre)
 • Har enstaka gång imiterat betoning av mening
Språk:
 • Förstår artighetsfraserna "tack" och "varsågod"
 • Förstår några enkla uppmaningar (förstår idag mer engelska än svenska) ex ta mössan, ta strumpan, knacka på lådan
 • Förstår "vad är?" genom att ta eller rikta sig mot föremålet.
Kognition
 • Kan oftast peka ut öga, näsa, mun på föremål
 • Intresserad av alla leksaker i hans omgivning
 • Kan med viss hjälp lägga ett enkelt knoppussel med fåtal bitar
Kommunikation
 • Förstår konsekvent principer för turtagning
 • Uttrycker sig oftast med röst och mimik för vilja och behov
 • Förstår enkla ja och nej frågor


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar