fredag 22 mars 2013

"Elever med hörselskada får inte alltid hjälp"

Nyheten att barn med hörselnedsättningar inte får samma hjälp över hela landet har lyfts i media under dagen. Vissa landsting står för alla kostnader i samband med en elevs skolgång medan andra landsting har lagt över investeringskostnaden på skolan och i förlängningen kommunen. Detta gör säkerligen att många skolor inte köper in den optimala tekniken för det enskilda barnet.

Eftersom Henry är såpass liten använder vi inte någon teknik förutom CI och hörapparat men så småningom kommer det bli aktuellt med olika tekniska lösningar. Kanske blir det ett FM-system, kanske en bärbar slinga, vem vet. Tekniken utvecklas hela tiden och det som gäller nu är ute imorgon. Teknikämnet dyker upp lite då och då i det fantastiska facebookforum jag är med i och det har verkligen visat sig att det skiljer sig från landsting till landsting. I ett landsting får barnen inte ta med sig hörseltekniken hem utan bara använda den i skolan, på fritiden får de lita till sina hörapparater. Tänk själv hur svårt det är att uppfatta en ridlärares röst i ett ekande ridhus om du inte har ett FM-system eller bärbar slinga där ljudet leds direkt in i hörapparaten. Tänk hur du sitter i bilen och inte har möjlighet att delta i samtalet eftersom biljuden från bilen gör att du inte hör vad som sägs.

Det ska inte göra någon skillnad om man bor i Skåne eller Småland eller Västerbotten, de barn som behöver hjälp SKA få den all den hjälp de behöver. Föräldrar ska inte behöva stånga sig blodiga för att deras barn ska kunna delta i samhället på samma villkor som normalhörande barn. De barn som har föräldrar som inte orkar, vill, kan slåss för sina barn ska inte behöva drabbas av landstingens spariver.

Veckan har också bjudit på en annan hörselnyhet, en väldigt tråkig sådan. Politikerna i Östersund (S, C, MP och V) har beslutat att hörselspåret som finns i kommunen ska läggas ned. Från och med 1 april i år kommer inget nyintag att ske. Ett hörselspår innebär att klasserna är betydligt mindre än en vanlig klass, lokalerna är helt anpassade utifrån hörselproblematiken och personalen har oftast en djupare kunskap om hörselnedsättning och vad det innebär för barnet.

Inkludering fungerar för många barn med hörselnedsättningar men definitivt inte för alla. Genom att lägga ner klasser likt den i Östersund kommer de barn med större behov att exkluderas istället för inkluderas. De kommer inte att ha möjlighet att hänga med i den större klassen, de kommer att missa en massa information, de kommer alltid att vara "hen som inte hör". I en hörselklass finns andra barn att identifiera sig med, andra barn som förstår hur det är att vara annorlunda, andra barn att som lever med liknande förutsättningar.  Föräldrar kommer att ställas inför alternativet flytta och med det lämna jobb, vänner och gemenskap eller stanna kvar och veta att deras barn inte befinner sig i en bra lärmiljö.

Tufft val.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar