onsdag 30 april 2014

Möte med förskolan - uppföljning

Henrys specialpedagog från hörselenheten ringde mig idag. Har du tid en stund? sa hon. Sedan berättade hon att förskolechefen hade ringt och lämnat ett meddelande på telefonen att uppföljningen av en observation specialpedagogen skulle göra av Henry skulle ställas in och att förskolan skulle ta hjälp av SPSM istället för vidare handledning.

Åter igen har kommunikationen brustit och förskolechefen har inte uppfattat varför Henrys specialpedagog varit på plats på förskolan. Specialpedagogen är inte där för att ge handledning till personalen utan hon är där på uppdrag av oss för att observera hur Henry fungerar i gruppen, om och hur han är delaktig på lika vilkor och så vidare. Denna feedback har hon valt att ge både till oss och till pedagogerna för att de ska just få lite återkoppling på hur hon upplever att det fungerar med Henry.

Vi vill givetvis att Henrys specialpedagog ska vara ute i verksamheten och ge oss sina synpunkter, hon har en helt annan typ av kompetens än vad pedagoger och förskolans specialpedagog har, så för oss är hennes synpunkter oerhört viktiga.

Det ska bli mycket spännande att se hur förskolechefen bemöter nästa observationstillfälle. Henrys specialpedagog hade inte lyckats få tag på förskolechefen när hon ringde mig så jag vet ännu inte vad som sagts som svar på avbokningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar