onsdag 30 april 2014

Möte med förskolan

Äntligen äntligen känns det som att förskolan har fattat vad det handar om, hur de ska möta Henry och vad de behöver göra för att saker och ting ska fungera. Kanske har de vetat detta under en längre tid men inte haft förmågan att kommunicera detta till oss som föräldrar, snabba möten i hallen vid hämtning och lämning räcker inte till för att vi ska kunna känna oss trygga i det arbete förskolan gör med Henry.

Under stor del av hösten och vintern har vårt förtoende för förskolan inte precis varit gigantiskt. Vi har inte fått de svar vi velat få från förskolechefen, vi har inte känt att personalen alltid förstått oss och vad vi menar, att de kanske inte riktigt förstått vad det hela handlar om.

I måndags hade vi det första avstämningmötet sedan i december och nu äntligen har vi fått till en tydlig mötesstuktur med ett antal frågeställningar vi utgår ifrån under diskussionen. Äntligen har det bokats in regelbundna kortare avstämningmöten med oss föräldrar och äntligen har det bokats in kvartalsvisa möten med förskolechef, pedagoger, specialpedagog och oss.

Förskolechefen verkar vara intresserad att ta ytterligare hjälp och handledning från SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten, pedagogerna verkar gilla de olika länkar kring bland annat teckenspråk jag skickar till dem lite då och då.

Helt enkelt verkar de ha fattat! Nu håller vi tummarna att detta inte var en engångsföreteelse.Exempel på frågeställningar att utgå ifrån:

  • I vilka situationer märker ni att barnet inte är delaktigt?
  • Hur märker ni att barnet inte orkar lyssna?
  • Hur säkerställer ni att barnet orkar lyssna?
  • Hur leker barnet med kompisar?
  • Hur jobbar ni för att stimulera språkutvecklingen?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar