fredag 14 september 2012

Yttrande till Förvaltningsrätten

Sitter och filar på diverse formuleringar och argument till Förvaltningsrätten angående vårdbidraget. Vi har två veckor på oss att yttra oss en sista gång innan rätten fattar beslut. Försäkringskassan har nu lagt ner argumentet att vi inte behöver lägga mer tid på Henry än på ett hörande barn och hävdar nu istället att det faktum att jag var föräldrarledig vid ansökningstillfället ska tas i beaktande vid beslutsfattandet. Detta är ett helt nytt argument från Försäkringskassans sida och jag funderar lite på hur jag ska bemöta deras påstående.

Tips?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar