onsdag 19 september 2012

Litet syskon

Litet syskon 
En bok om barns berättelser om hur det är att ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Barnen är mellan två och sex år och har syskon med autism, cancer, cystisk fibros, epilepsi, hjärtfel, kraniofaciala missbildningar, muskelsjukdom, rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning.


Trots att Henrys funktionsnedsättning inte finns representerad känns boken allmängiltig och väldigt viktigt. Det är otroligt viktigt att inte glömma bort syskonet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar