lördag 22 november 2014

Vi tar det en runda till...

Så kom då förhandsbeskedet gällande vårdbidrag och i korthet kommer Försäkringskassan inte att respektera den dom som Kammarrätten fastslagit och som vinner laga kraft nästa vecka. Vi kommer att bli beviljade ett högre vårdbidrag än förra gången men inte på den nivån som Kammarrätten fastslagit.

Eftersom jag tycker att det är så vansinnigt roligt att lägga tid på att överklaga Försäkringskassans beslut drar vi väl det en gång till. Förra gången tog det två år, en hel del aktivt skrivande och informationsletande följt av låååånga perioder av väntan, innan jag fick rätt. Får väl se hur långt jag kommer den här gången. Jag vill veta varför Försäkringskassan väljer att gå emot Kammarrätten och jag vill få svar på varför de gör så godtyckliga bedömningar. Sedan min dom har jag blivit kontaktad av föräldrar som haft nytta av min dom i deras ansökningar men själv får jag kämpa vidare. Ja ja, jag är ganska envis av mig så jag fortsätter att gå emot Försäkringskassan så länge jag vara kan.

Första steget är att jag nu har två veckor på mig att återkomma med synpunkter på det preliminära beslutet, detta kan jag göra muntligt eller skriftligt. Mina synpunkter är mer eller mindre redan klara, formuleringarna ska bara putsas lite och götta till sig innan jag skickar iväg synpunkterna.

Efter detta kommer det slutliga beslutet. Detta kommer jag ha två månader på mig att överklaga. Först får jag överklaga till Försäkringskassan. Om de inte väljer att gå på min linje får jag överklaga till Förvaltningsrätten. Jag kommer också här ha två månader på mig, efter detta kommer Försäkringskassan få en chans att yttra sig och jag en chans att bemöta deras yttrande. När dessa steg är genomförda fattar Förvaltningsrätten beslut. Är jag missnöjd med detta beslutet har jag två månader på mig att ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten. OM Kammarrätten bevilja mig prövningstillstånd får Försäkringskassan en viss tid på sig att inkomma med deras yttrande innan Kammarrätten fattar beslut.  Detta beslut kan också överklagas till den högsta instansen, Högsta Förvaltningsdomstolen. Även här krävs ett prövningstillstånd, som tydligen är väldigt svårt att få.

Allt det här tar tid, så mycket tid. Så mycket onödig tid. Samtidigt tänker jag inte godta ett i mitt tycke felaktigt beslut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar