måndag 16 september 2013

Mea nim!

Nim och latt är ungefär det godaste en kan inmundiga när en heter Henry och är nästan två år.

Mea nim!

Mea latt!

Latt är väl ganska enkelt att förstå, speciellt eftersom det alltid medföljs av ett övertydligt tecken men nim däremot, vad kan det vara?
Nim betyder helt enkelt mjölk alternativt milk. Klart det är enkelt att förstå sitt barn, eller?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar