fredag 13 september 2013

Jaha...

Då kör vi en runda till kammarrätten med vårdbidragscirkusen. Förvaltningsrätten säger liksom försäkringskassan att visst lägger vi en massa extra tid på Henrys funktionsnedsättning. MEN, även icke funktionshindrade barn i Henrys ålder behöver mycket vård och tillsyn och därför är det inte aktuellt med mer än en kvarts vårdbidrag. Lustigt att andra försäkringskassor och förvaltninsgrätter bedömer annorlunda....

Vårt första hinder att ta oss över är nu att få till ett prövningstillstånd vilket kammarrätten kan bevilja på tre olika sätt.
 1. Prövningstillstånd kan ges om det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas;
 2. om det finns anledning att ändra det beslut som förvaltningsrätten kommit fram till;
 3. annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.
Jag tror att den bästa chansen vi har att få till ett prövningstillstånd är en kombination av nummer ett och två. Jag tror att det behövs prejudikat i frågan om bedömning av vårdbidrag eftersom det bedöms så otroligt olika beroende på vart i landet en råkar bo. Nu ska vi bara få till det så att det kan prövas i kammarrätten. Oj vad roligt det ska bli...

Tips emottages med stor tacksamhet.

Kammarrätten kan ge prövningstillstånd om det:
 1. är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas;
 2. finns anledning att ändra det beslut som förvaltningsrätten kommit till;
 3. annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.
- See more at: http://www.kammarrattenigoteborg.domstol.se/Navigation/Amnesnavigation/Kammarratt/Overklaga-till-kammarratten/Overklaga-till-kammarratten/Provningstillstand/#sthash.qVemrKQF.dpuf
Kammarrätten kan ge prövningstillstånd om det:
 1. är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas;
 2. finns anledning att ändra det beslut som förvaltningsrätten kommit till;
 3. annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.
- See more at: http://www.kammarrattenigoteborg.domstol.se/Navigation/Amnesnavigation/Kammarratt/Overklaga-till-kammarratten/Overklaga-till-kammarratten/Provningstillstand/#sthash.qVemrKQF.dpuf
Kammarrätten kan ge prövningstillstånd om det:
 1. är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas;
 2. finns anledning att ändra det beslut som förvaltningsrätten kommit till;
 3. annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.
- See more at: http://www.kammarrattenigoteborg.domstol.se/Navigation/Amnesnavigation/Kammarratt/Overklaga-till-kammarratten/Overklaga-till-kammarratten/Provningstillstand/#sthash.qVemrKQF.dpuf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar