tisdag 7 augusti 2012

Förvaltningsrätten

Fick ett brev från Förvaltningsrätten för ett par dagar sedan angående vår överklagan för vårdbidrag. Som jag nämnt tidigare tycker inte Försäkringskassan att vi behöver lägga mer tid på Henry än vad man behöver göra med ett hörande barn. Vi anser dock motsatsen vilket vi även har läkarintyg för.

Innan Förvaltningsrätten fattar beslut i ärendet får vi tillfälle att yttra oss över innehållet i den motivering rätten uppgett efter att ha gått igenom vårt ärende. Jag tycker att de har tolkat vårt ärende helt korrekt men kommer ändå att komplettera med information kring AVTn som vi kommer att påbörja snart samt CI-utredningen som kommer att ske under hösten. Båda dessa aktiviteter är tidskrävande (vårdinsatserna måste omfatta minst sju timmar per vecka för att få vårdbidrag), endast AVTn kommer att kräva ca tre timmar i veckan samt tid vi måste lägga på träning hemma.

Även Försäkringskassan har beretts möjlighet att yttra sig i målet och kassan motsätter sig ändring av det beslut som har överklagats. På vilket sätt, eller hur, de har motiverat ståndpunkten vet jag inte.

Jag hoppas givetvis på att Förvaltningsrätten kommer att gå på vår linje och inte Försäkringskassans. Vi får väl se hur det blir.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar