torsdag 18 december 2014

Jamen då överklagar vi lite till

Häromdagen kom Försäkringskassans väntade besked om vårdbidraget vi får för Henry. Kassan väljer att inte ta hänsyn till de synpunkter jag hade på preliminärbeskedet (vilket jag inte heller hade väntat mig) så nu är det dags att köra en omgång överklaganden igen.

Jag vill poängtera att nivån vi fått nu är mycket bättre än den nivå vi fick den där gången för mer än två år sedan. Jag vill också poängtera att jag inte överklagar för pengarnas skull.

Jag väljer att överklaga för att jag vill veta hur rättsväsendet väljer att se på saken. Jag vill veta om det resonerar på samma sätt som Försäkringskassan eller om det väljer att applicera den dom som faktiskt finns och som jag kämpat mig till under två års tid.

Dom 6212-13 från Kammarrätten i Göteborg säger att det finns en likformighet vad gäller vård- och omsorgsbehov för grava hörselskador och att vårdbidragsnivåerna därmed bör följa denna likformighet.

Försäkringskassan säger att alla vårdbidragsansökningar ska bedömas individuellt och förutsättningslöst.

Jag vill veta om Kammarrätten eller Försäkringskassan bestämmer.

Därför överklagar jag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar