torsdag 3 maj 2012

Reality check, igen...

Vår audionom berättade häromdagen att allt det en normalhörande person hör på ett år tar det sex år för en hörselskadad person att höra.

Försäkringskassan har nekat Henry vårdbidrag igen med samma motivering som tidigare. De anser, bland annat, att han endast har ett något ökat behov av träning av kommunikation och språkinlärning jämfört med hörande barn.

Allt det Henry ska lära sig måste ske genom riktad information och kommunikation. Han kan inte ta till sig kunskap genom att snappa upp det andra pratar om. Han kan inte lära genom att lyssna på sin omgivning så som normalhörande gör. Att Försäkringskassan endast ser ett något ökat behov för riktad kommunikation och språkträning visar på skrämmande kompetensbrister vad gäller hörselnedsättningar. Är detta symptomatiskt för samhället i stort?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar