måndag 23 december 2013

Utvärderingsdags

Varje termin gör Henrys specialpedagog en utvärdering av hans språkliga förmåga utifrån fem områden; lyssna/höra, tal, språk, kognition och kommunikation. Specialpedagogen noterar hur nuläget ser ut samt vilka nya mål som finns inför nästa termin. Listan är flera sidor lång men jag bjuder på några av dem.

 • Lyssna/höra
  • Nuläge:
   • känner igen flera vardagsfraser från hemmet och på förskolan
   • känner ofta igen kända barnvisor, vill ibland sjunga med, ibland med rörelser
   • riktar sig konsekvent mot den som pratar, har en god riktningshörsel på kort avstånd. 
  • Nya mål:
   • utveckla och förstå nya vardagsfraser i hemmet och på förskola
   • ska känna igen och imitera med röst nya barnvisor hemma och på förskolan
   • ska reagera på kända ljud och röster på längre avstånd i känd miljö
 • Tal
  • Nuläge:
   • börjar variera sin röststyrka, svagt och starkt
   • imiterar ofta stavelsekombinationer
   • har utvecklat sitt uttal av kända ord och fraser 
  • Nya mål:
   • ska regelbundet variera sin röststyrka
   • ska oftare imitera stavelsekombinationer
   • ska börja imitera sånger med röst (oftare än idag)
 • Språk
  • Nuläge:
   • börjar på ordnivå uttrycka ett fåtal känsloord
   • börjar använda 2-3 ordsmeningar
   • förstår oftast frågeord Var är? Vem är det? Vill du? genom att svara i ord
  • Nya mål:
   • konsekvent förstå artighetsfraser och imitera tack och varsågod (på svenska och engelska)
   • ska förstå flera uppmaningar i två led (ex ta mössan och lägg på stolen)
   • ska förstå fler substantiv, adjektiv och verb i känd miljö
 • Kognition
  • Nuläge:
   • ramsräknar konsekvent till tre i olika situationer i känd miljö
   • förstår några motsatsord, ex kallt-varmt
   • kan peka ut flera kroppsdelar på sig själv

  • Nya mål:
   • ska börja pekräkna till fem
   • ska öka sitt intresse för att lyssna på nya sagoböcker
   • ska utveckla och förstå fler motsatsord
 • Kommunikation
  • Nuläge:
   • kommenterar ofta vad han hör och uppfattar av informationen från sin omgivning på kort avstånd
   • uttrycker ogta verbalt och med pekningar för vilja och behov
   • förstår principer för turtagning
  • Nya mål
   • ska verbalt eller med gester säga till när han inte förstår eller inte hör
   • ta verrabal initiativ till lek och samspel
   • börja ställa enkla frågor om hur föremål fungerar
Kommentar/utvärdering (i urval):
"Engelska språket har en del annorlunda språkljud än det svenska språket vilket innebär att Henry måste få möjlighet att höra dessa språljud ofta och med regelbundna upprepningar. Henry visar att han är genuint intresserad av att lyssna och förstå sin omgivning. Henry visar oss idag att han förstår en del ironi från förälder. Henry upplevs idag från sin kända omgivning att han är en ordimitatör och en "ordspottare". Henry är intresserad av hur munnen formas utifrån olika ljud. Henry kommunicerar ofta med verbal kommunikation.

Henry har god nytta av teckenspråk/tecken som stöd och utrycker sig ofta spontant med olika tecken i de miljöer som inte är tillräckligt ljudsanerade eller med ett större antal personer i eller om han inte kan uttycka sig snabbt nog så lägger han oftast till tecken innan talet kommer."

Japp, det går bra för den lille skiten! Han pratar och pratar och pratar. Han tecknar och tecknar och tecknar. Åter igen är jag så glad att vi valt att även satsa på teckenspråk och jag bara önskar att vi kunde ge honom mer. Han suger i sig tecken som en svamp (idag teckent för öl. Daddys öl satt han och teckenpratade) och det syns på honom hur mycket han trivs med att både teckna och prata.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar